Ilotulitusyhteisön vastine Rajat Räiskeelle -kansalaisaloitteelle

  • Uffe 

Ilotulitustaiteen Edistämisyhteisö ry:n kanta on että aloitetta ei tulisi hyväksyä. Kansalaisaloite lähestyy aihettaan varsin tunnepitoisesti. Alla olevassa vastineessa pyrimme tuomaan esiin kuluttajailotulitteiden käyttöä liittyviä tosiasioita. Ydinasiat ovat:

Turvallisuuden lisäämiseen ja ympäristövaikutusten rajoittamiseen on jo keinot

  • Toimiala on erittäin pitkälle säännöstelty ja viranomaisilla on keinot puuttua ei-toivottuihin ilmiöihin. Toimialan yhteistyö viranomaisten kanssa on hyvä. Toimiala kehittyy itsesäätelyn kautta; tavoitteena on turvallinen ilotulituskokemus.
  • EU asettaa rajat tuotteiden äänenpaineelle sekä rajoittaa tuotteissa käytettävät aineet. Niissä ei ole kiellettyjä raskasmetalleja.
  • Ilotulitteiden ympäristövaikutukset ovat tutkitusti todella vähäiset ja lyhytkestoiset. Ilotulitteet ovat EU-direktiivien alaisia tuotteita. Ympäristökysymyksiin vaikutetaan tehokkaimmin EU:n säätelyn kautta.

Ilotulittaminen on kansanhuvi jonka yhteiskunnalliset kustannukset ovat alhaiset

  • Kansalaisten vapaa ilotulituskäyttö kestää 8 (kahdeksan) tuntia vuodessa , mutta ilotulitteista nauttii silti vuodenvaihteessa yli 2 miljoonaa suomalaista.
  • Ilotulittamisen yhteiskunnalliset kustannukset ovat moneen muuhun kansalaisten vapaaehtoiseen toimintaan (urheilu, moottoripyöräily, koiran pito) verrattuna varsin vähäiset. Eli se mitä tapahtuu, tapahtuu tilastollisesti harvoin mutta medianäkyvyys on korkea.

Kielto ei lopeta onnettomuuksia ja hallitsematon harmaatuonti räjähtäisi

  • Kielto lopettaisi kaikki nykyiset sääntelymekanismit mutta ei räiskyttelyä.
  • Harmaatuonti on todellinen uhka, ja harmaatuonnin valvonta on ylivoimainen tehtävä Suomen viranomaisille suuren rajaliikenteen ja avoimen verkkokaupan kautta.
  • EU:n maissa, joissa kuluttajailotulitteet on kielletty, ilotulitusonnettomuudet jatkuvat. Kielletyt raskasmetallit saattavat jopa palata EU:ssa laittomien tuotteiden muodossa.

Katso tästä yksityiskohtaisempi taustaselvitys lyhyellä yhteenvedolla (pdf)

Lisätietoja antavat:

Ilotulitustaiteen Edistämisyhteisö ry
Puheenjohtaja Ulf Cederqvist
Puh: +358 50 62143
uffe.cederqvist@gmail.com

Suomen Ilotulitus Oy

Toimitusjohtaja Niila Rajala
Puh: +358 50 555 5561
niila.rajala@ilotulitus.fi