Vuoden 2016-2017 vuosikokouksen satoa

  • Uffe 

Yhdistyksen tilivuosi on 1.4 – 31-3 koska kevät on hiljaisempaa aikaa ilotulittajille. Vuon Toimintavuoden 2016-17 aikana oli noussut tärkeäksi kysymykseksi ilotulitusalan toimialajärjestön puuttuminen Suomesta.

Kokous hyväkyi ehkä keskeisimmän päätöksen että perustetaan yhdistykseen kaksi jaosta; kuluttajatuotejaos jonka puheenjohtrajaksi nimitettiin Tero Liinanki, sekä ammattinäytösjaos jonka puheenjohtajaksi valittiin Uffe Cedereqvist. Kokous katsoi että yhdistyksen säännöt hyvin sallivat toimialajärjestönä toimimisen. Yhdistykseen kuuluu Skystar (Pearsonic Oy) lukuunottamatta kaikki muut alan toimijat.

Vuodenvaihteessa 2016/17 tapauhtui kuluttajapuolella tavallisesti suurempi määrä ns incidenttejä, eli tilanteita joissa kuluttaja koki että tuote ei toiminut oikein. Taustojen selvittåämiseksi TUKES tiedusteli mikäli yhdistys voisi auttaa, ja tästä sivutuotteena synti toimialan volyymi ja incidentti-tlasto, jota pystyy sisäisesti hyöyntämään tuotteiden käyttövarmuuden parantamiseki.

Kokous päätti että yhdistyksen henkilöjäsenen vuosimaksu on 20€, ja kannattavan henkilön vuosimaksu 10€. Kannattavan yrityksen vuosimaksun suuruus pantiin pöydälle päätettäväksi eri kokouksessa kun yhdistyksen hallitus on toimintasuunnitelman mukaisesti selvittänyt toimenpiteet jolla yhdistys voi kehittyä toimiala-asioita ajavaksi yhteisöksi.

Kokous uudellenvalitsi hallituksen Uffe Cederqvist (PJ) , Pio Hjelt, Johan Holländer, Martin Limnell, Harri Carlsson ja Aki Niinimäki ja lisäjäseneksi Tero Liinanki edustamaan kuluttajatuotesektoria.

Valitettavaa oli että toimintavuoden aikana oli tehty pitkälle menevat suunnitelmat Ilotulituksen SM kilpailun henkeen herättämiseksi, mutta suunnitelmat pli pakko panna jäihin. koska kenekään osapuolen rahkeet eivät olisi riittäneet Suomi 100 vuotena viemään hanketta käytännössä lopuun. Joskin SM 2017 hanke haudattiin, niin kysymys on edelleen auki. Halu ja tarve SM kilpailun järjestämiseen on olemassa ja oli toimialalle hyväksi.