Lisää fokusta Ilotulitusten turvallisuuteen

  • Uffe 

Yhdistyksen 2019-20 kauden vuosikokouksessa fokus oli vastuullisuudessa ja turvallisuudessa.  Jo aikaisemmin käynnistetyt hankkeet kuten ammattipuolen “best practise hanke” ja kuluttajapuolen EU-direktiiveistä lähtevä ja CE vaatimustenmukaisuus-prosessehin sidottu tuotteiden laadunvarmistus saivat nyt jatketta sillä miten ilotulitteiden turvallista käyttöä voisi kehittää. Osoittavahan laatu-ja onnettomuustilastot että tuotteiden tekninen laatu hyvin vastaa vaatimuksia, mutta että ilotulitteiden varomaton tai vastuuton käyttö aiheuttavat ylivoimaisesti suurimman osan kaikista ilotulittevahingoista.

Kannattaa tässä huomata eron ammattialisnäytösten ja kuluttaja-ilotulitusten välillä. Vaikka ammattituotteet ovat paljon vaarallisempia kuin kuluttajatuotteet niin henkilövahinkoja tai tulipaloja ei ammattinäytösten takia ole syntynyt viime 20 vuoden aikana Suomessa.  Koska niitä kayttävät tietävät mitä tekevät! Kuluttajapuolella valitettavsti tapahtuu onnettomuuksia ja useat niistä olisivat vältettävissä.

Asian voi myös panna kehitysjanaan – jo vuosikummeniä sitten toimiala oli mukana päättämässä ammattilaistyyppisten tuotteiden myyntikiellosta kuluttajille. Samoin toimiala, hyvässä yhteistyössä viranomaiset kanssa, on karsinut pois eniten tahallista virhekäyttöä aiheuttaneet tuotteet markkinoilta viime vuosikymmenen aikana. Tällä vuosikymmenellä EU:n pyroteknisiä tuotteita koskevat direktiivit otettiin käyttöön Suomessa, ja sen mukana maakohaiset laatumääritelmät ovat korvautuneet koko EU:ta koskevilla määräyksillä. Tämä on sekä kuluttajalle että ympäristölle hyvä asia. EU:n koneisto työskentelee määrätietoisesti turvallisuuden ja ympäristön puolesta. EU:n markkinoiden koko takaa sen että ääni kuulu valmistavassa tehtaassa.  Elämme Suomessakin tässä EU maaillmassa, ja järjestömme tehtävä on EU:n elinten kautta työskennellä sen puolesta että CEN standardit kehittyvät, että testausmenetelmät tarkentuvat, ja että tuotteiden ympäristöystävällisyys kehittyy

Aihepiirin ympärillä yhdistys teki joukon päätöksiä, joista lisää myöhemmin. Yksi päätös oli kuitenkin toimialalle yhteisen sivuston perustaminen johon tullaan kokoamaan käyttöohjeita ja turvallisuuteen liittyviä tietoja kansalaisen käyttöön. Tästä hankkeesta odotetaan paljon – on ilmeistä että käyttöohjeiden lukeminen ei ole erityisen suosittua puuhaaa. Pitää siis käyttää toisia keinoja turvallisuustietojen välittämiseksi.

Vuosikokouksessa voitiin todeta, että yhdistyksen jäsenmäärä edelleen oli kasvanut. Vuosikokouksessa päätettiin myös sääntömuutoksesta jonka kautta yhdistys avautuisi pyro-alalle työskenteleville henkilöille ja yrityksille.

Vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Uffe Cederqvist(pj) , Pio Hjelt, Markku Aalto, Johan Holländer, Antti Aitto-oja, Jori Lahtonen ja Aki Niinimäki.

Kuluttajatuotejaoksen kokoonpano on: Tero Liinanki, Jori Lahtonen sekä Jorma Peltonen. Sihteerinä toimii Uffe Cederqvist.

Ammattituotejaokseen valittiin Otto Savimaa, Teppo Hakkarainen, Arto Lavonen ja sihteerinä Uffe Cederqvist.

Lisäksi perustettiin uusi Tiedotusjaos: Harri Carlsson, Antti Aitto-oja, sihteerinä Uffe Cederqvist.